badanie geotechniczne gruntu świętokrzyskie

Badanie geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne i inwestycje komercyjne sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH, płytą dynamiczną i sztywną VSS - Badanie zagęszczenia gruntu - Tel. 501 451 615, 662 339 848

Badanie gruntu sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH - Tel. 501 451 615
Odwierty, usługi i dokumentacje geotechniczne - Tel. 501 451 615
Badanie geotechniczne gruntu pod budowę - Tel. 501 451 615
Badanie gruntu dla osób prywatnych i firm - Tel. 501 451 615

Jeżeli wypatrujecie Państwo firmy, jakie proponuje szczególne badania gruntu również pod inwestycje komercyjne jak oraz prywatne, jesteście w odpowiednim miejscu. Stworzona przez nas firma specjalizuje się w badaniu gruntu współczesnymi metodami, oferując badania nie tylko pod budowę obiektów, jakkolwiek oraz biorąc pod uwagę ich modernizację. Do współpracy zachęcamy wszystkich - konsumentów indywidualnych jak i biznesowych, firmy oraz biura projektowe, wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnej oraz rzetelnej opinii dotyczącej gruntu.

Badania jakie znajdują się w opisującej nas ogromnej ofercie wykonywane są przy wsparciu specjalistycznych urządzeń. Oto przykładowe szczegóły składowe naszej oferty:

  • badania zagęszczenia gruntu przy wsparcia sondy dynamicznej 
  • badania zagęszczenia gruntu z udziałem płyty dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu metodą Proctora
  • badania w skomplikowanych warunkach gruntowych dzięki metodzie sondowań statycznych CPT i CPTU
  • badania nośności podłoża gruntowego przy pomocy sztywnej płyty VSS, żeby wyznaczyć pierwotny oraz wtórny moduł odkształcenia gruntu

Geotechniczne badanie podłoża jest niezbędne, albowiem określa warunki gruntowo wodne. Jeśli okaże się, że na przykład fundamenty pozostały nietrafnie dobrane pod względem gruntu, na którym planuje się inwestycje, skutki mogą być nie jedynie nieodwracalne, niemniej jednak w głównej mierze niebezpieczne. Może zdarzyć się nawet, że konstrukcja zostanie uszkodzona, że pojawią się pęknięcia ścian czy też zapadanie się fundamentów. Aby temu zapobiec konieczne jest zlecenie opinii geotechnicznej gruntu.

Gorąco zapraszamy do sprawdzenia dogłębnej propozycji, jaką dla Państwa przygotowaliśmy i do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości albo pytań.