badanie geotechniczne gruntu świętokrzyskie

Badanie geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne i inwestycje komercyjne sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH, płytą dynamiczną i sztywną VSS - Badanie zagęszczenia gruntu - Tel. 501 451 615, 662 339 848

Badanie gruntu sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH - Tel. 501 451 615
Odwierty, usługi i dokumentacje geotechniczne - Tel. 501 451 615
Badanie geotechniczne gruntu pod budowę - Tel. 501 451 615
Badanie gruntu dla osób prywatnych i firm - Tel. 501 451 615

Jeżeli wypatrujecie Państwo firmy, które oferuje specjalne badania gruntu zarówno pod inwestycje komercyjne jak oraz prywatne, jesteście w odpowiednim miejscu. Stworzona przez nas jednostka specjalizuje się w badaniu gruntu współczesnymi metodami, oferując badania nie wyłącznie pod budowę obiektów, niemniej jednak i biorąc pod uwagę ich modernizację. Do kooperacji zachęcamy wszystkich - klientów indywidualnych jak i biznesowych, firmy oraz biura projektowe, wszystkich, którzy potrzebują fachowej i rzetelnej opinii dotyczącej gruntu.

Do realizowanych przez nas badań użytkujemy wyłącznie wysokiej jakości sprzęty, które są urządzeniami specjalistycznymi i doświadczonymi. Nasza propozycja obejmuje między innymi:

  • badania zagęszczenia gruntu przy pomocy sondy dynamicznej 
  • badania zagęszczenia gruntu z udziałem płyty dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu metodą Proctora
  • badania w skomplikowanych warunkach gruntowych dzięki metodzie sondowań statycznych CPT oraz CPTU
  • badania nośności podłoża gruntowego przy pomocy sztywnej płyty VSS, by wyznaczyć pierwotny oraz wtórny moduł odkształcenia gruntu

Geotechniczne badanie podłoża jest potrzebne, albowiem określa warunki gruntowo wodne. Jeśli okaże się, że na przykład podłoża zostały nietrafnie dobrane pod względem gruntu, na jakim planuje się inwestycje, skutki mogą być nie tylko nieodwracalne, jednakowoż w głównej mierze niebezpieczne. Może zdarzyć się nawet, że konstrukcja zostanie uszkodzona, że pojawią się pęknięcia ścian lub zapadanie się fundamentów. Żeby temu zapobiec konieczne jest zamówienie opinii geotechnicznej gruntu.

Zachęcamy do skorzystania właśnie z należącej do nas oferty - jesteśmy fachowcami z wieloletnim doświadczeniem.