badanie geotechniczne gruntu cała polska

Badanie geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne i inwestycje komercyjne sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH, płytą dynamiczną i sztywną VSS - Badanie zagęszczenia gruntu - Tel. 501 451 615, 662 339 848

Badanie gruntu sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH - Tel. 501 451 615
Odwierty, usługi i dokumentacje geotechniczne - Tel. 501 451 615
Badanie geotechniczne gruntu pod budowę - Tel. 501 451 615
Badanie gruntu dla osób prywatnych i firm - Tel. 501 451 615

Witamy serdecznie na stronie internetowej firmy geologiczno-geotechnicznej GEOPARTNERS. Nasze usługi dedykujemy zarówno dla osób prywatnych jak również dla inwestorów komercyjnych i instytucji. Wykonujemy opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje z badań podłoza gruntowego, odwierty geotechniczne w celu określenia warunków gruntowo-wodnych, nadzory geotechniczne/geologiczne. Wykonujemy następujące badania zagęszczenia podłoża sondą dynamiczną, płytą dynamiczną jak i metodą Proctora, badania zagęszczenia gruntu sondowaniem statycznym CPT i CPTU (w przypadku trudnych warunków), badania nośności podłoża gruntowego sztywną płytą VSS.

 

 

Geotechnika i Geologia inżynierska

Geotechnika i Geologia inżynierska

W zakresie której wykonujemy: wiercenia badawcze gruntu, dokumentacje, opinie, nadzory pod inwestycje budowlane, m.in.: jednorodzinne domy, hale, biurowce, drogi, sieci wodno-kanalizacyjne.

Czytaj więcej

 

Badania gruntu pod domy jednorodzinne

Badania gruntu pod domy jednorodzinne

Przed budową zalecamy wykonanie badań geotechnicznych określających parametry podłoża gruntowego, które są pomocne przy projektowaniu fundamentów dla danej inwestycji.

Czytaj więcej

 

Badania laboratoryjne gruntu i zanieczyszczeń

Badania laboratoryjne gruntu i zanieczyszczeń

Poprzez przeprowadzenie badań gruntu w laboratorium określamy jego parametry fizyczne pozwalające ocenić przydatność kruszywa do budowy nasypów, podsypek, zasypek według wymogów ujętych.

Czytaj więcej

 

Hydrogeologia

Hydrogeologia

Oferujemy kompleksowe wykonanie studni i piezometrów oraz opracowujemy dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych. W zakresie hydrogeologii wykonujemy:

Czytaj więcej

 

Nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych

Nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych

W zakresie którym nadzorujemy roboty ziemne poprzez odbiory geotechniczne gruntów rodzimych i nasypowych poprzez sprawdzenie m.in. stopnia plastyczności IL, stopień zagęszczenia

Czytaj więcej

 

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Świadczymy usługi w poboru próbek gruntu i wody oraz przeprowadzamy analiz środowiskowe na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych, WWA, BTEX itd. w celu sporządzenia opinii środowiskowej.

Czytaj więcej