badanie geotechniczne gruntu łódzkie

Badanie geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne i inwestycje komercyjne sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH, płytą dynamiczną i sztywną VSS - Badanie zagęszczenia gruntu - Tel. 501 451 615, 662 339 848

Badanie gruntu sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH - Tel. 501 451 615
Odwierty, usługi i dokumentacje geotechniczne - Tel. 501 451 615
Badanie geotechniczne gruntu pod budowę - Tel. 501 451 615
Badanie gruntu dla osób prywatnych i firm - Tel. 501 451 615

Jeśli wypatrujecie Państwo firmy, jakie proponuje specjalistyczne badania gruntu również pod inwestycje komercyjne jak oraz prywatne, jesteście w dobrym miejscu. Prowadzona przez nas firma specjalizuje się w badaniu gruntu współczesnymi metodami, proponując badania nie jedynie pod budowę budynków, jednakowoż oraz biorąc pod uwagę ich modernizację. Do współpracy zachęcamy wszystkich - kontrahentów indywidualnych jak oraz biznesowych, firmy i biura projektowe, wszystkich, jacy potrzebują kompetentnej oraz rzetelnej opinii dotyczącej gruntu. Badania które znajdują się w naszej ofercie wykonywane są przy wsparciu specjalistycznych sprzętów.

Prowadzona przez nas oferta obejmuje pomiędzy innymi:

  • badania zagęszczenia gruntu przy użyciu sondy dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu z udziałem płyty dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu metodą Proctora
  • badania w skomplikowanych warunkach gruntowych dzięki metodzie sondowań statycznych CPT i CPTU
  • badania nośności podłoża gruntowego przy pomocy sztywnej płyty VSS, żeby określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia gruntu.

Geotechniczne badanie gruntu jest niezbędne, bowiem definiuje warunki gruntowo wodne. Jeżeli okaże się, że na przykład podłoża pozostały nietrafnie dobrane pod względem gruntu, na którym planuje się inwestycje, skutki mogą być nie tylko nieodwracalne, lecz w głównej mierze niebezpieczne. Może zdarzyć się nawet, że konstrukcja zostanie uszkodzona, że pojawią się pęknięcia ścian lub zapadanie się podłoży. Żeby temu zapobiec potrzebne jest zamówienie opinii geotechnicznej gruntu.

Zachęcamy do skorzystania właśnie z należącej do nas oferty - jesteśmy fachowcami z wieloletnim doświadczeniem.