badanie geotechniczne gruntu łódzkie

Badanie geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne i inwestycje komercyjne sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH, płytą dynamiczną i sztywną VSS - Badanie zagęszczenia gruntu - Tel. 501 451 615, 662 339 848

Badanie gruntu sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH - Tel. 501 451 615
Odwierty, usługi i dokumentacje geotechniczne - Tel. 501 451 615
Badanie geotechniczne gruntu pod budowę - Tel. 501 451 615
Badanie gruntu dla osób prywatnych i firm - Tel. 501 451 615

Jeżeli wypatrujecie Państwo firmy, jakie oferuje specjalistyczne badania gruntu zarówno pod inwestycje komercyjne jak oraz prywatne, jesteście w odpowiednim miejscu. Stworzona przez nas jednostka specjalizuje się w badaniu gruntu współczesnymi metodami, proponując badania nie jedynie pod konstrukcję budynków, niemniej jednak oraz biorąc pod uwagę ich modernizację. Do kooperacji zachęcamy wszystkich - konsumentów indywidualnych jak oraz biznesowych, firmy i biura projektowe, wszystkich, jacy potrzebują kompetentnej i rzetelnej opinii dotyczącej gruntu. Do przeprowadzanych przez nas badań wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości sprzęty, jakie są narzędziami specjalistycznymi oraz profesjonalnymi.

Stworzona przez nas oferta obejmuje pomiędzy innymi:

  • badania zagęszczenia gruntu przy wsparcia sondy dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu z udziałem płyty dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu metodą Proctora
  • badania w trudnych warunkach gruntowych dzięki metodzie sondowań statycznych CPT oraz CPTU
  • badania nośności podłoża gruntowego przy pomocy sztywnej płyty VSS, żeby wyznaczyć pierwotny oraz wtórny moduł deformacji gruntu.

Geotechniczne badanie gruntu jest niebezużyteczne, bowiem określa warunki gruntowo wodne. Jeśli okaże się, że na przykład podłoża pozostały nieodpowiednio dobrane pod względem gruntu, na którym planuje się inwestycje, efekty mogą być nie wyłącznie nieodwracalne, niemniej jednak w głównej mierze niebezpieczne. Może zdarzyć się nawet, że konstrukcja zostanie uszkodzona, że pojawią się pęknięcia ścian bądź zapadanie się fundamentów. By temu zapobiec potrzebne jest zlecenie opinii geotechnicznej gruntu.

Zapraszamy do sprawdzenia dogłębnej propozycji, jaką dla Państwa przygotowaliśmy i do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań.