badanie geotechniczne gruntu łódzkie

Badanie geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne i inwestycje komercyjne sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH, płytą dynamiczną i sztywną VSS - Badanie zagęszczenia gruntu - Tel. 501 451 615, 662 339 848

Badanie gruntu sondą CPT, CPTU, DPL, DPSH - Tel. 501 451 615
Odwierty, usługi i dokumentacje geotechniczne - Tel. 501 451 615
Badanie geotechniczne gruntu pod budowę - Tel. 501 451 615
Badanie gruntu dla osób prywatnych i firm - Tel. 501 451 615

Jeżeli jesteście Państwo właśnie na etapie poszukiwania firmy, jakie oferuje specjalistyczne badania w zakresie gruntu pod inwestycje komercyjne jak oraz oczywiście prywatne, to nie musicie szukać dalej, bowiem trafiliście najlepiej jak tylko było to dopuszczalne. Stworzona przez nas firma specjalizuje się w badaniu gruntu dzisiejszymi metodami, proponując badania nie wyłącznie pod budowę obiektów, lecz i biorąc pod uwagę ich modernizację. Do współpracy zachęcamy wszystkich - konsumentów indywidualnych jak i biznesowych, firmy i biura projektowe, wszystkich, którzy potrzebują kompetentnej oraz rzetelnej opinii traktującej gruntu. Do realizowanych przez nas badań użytkujemy wyłącznie wysokiej jakości sprzęty, które są urządzeniami specjalistycznymi i kompetentnymi.

Oto przykładowe elementy składowe naszej oferty:

  • badania zagęszczenia gruntu przy wsparcia sondy dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu z udziałem płyty dynamicznej
  • badania zagęszczenia gruntu metodą Proctora
  • badania w skomplikowanych warunkach gruntowych dzięki metodzie sondowań statycznych CPT oraz CPTU
  • badania nośności podłoża gruntowego przy pomocy sztywnej płyty VSS, aby określić pierwotny oraz wtórny moduł deformacji gruntu.

Geotechniczne badanie podłoża jest niebezużyteczne, albowiem definiuje warunki gruntowo wodne. Jeśli okaże się, że na przykład fundamenty zostały niewłaściwie dobrane pod względem gruntu, na jakim planuje się inwestycje, efekty mogą być nie jedynie nieodwracalne, lecz w głównej mierze niebezpieczne. Może zdarzyć się nawet, że konstrukcja zostanie uszkodzona, że pojawią się pęknięcia murów czy też zapadanie się podłoży. By temu zapobiec potrzebne jest zamówienie opinii geotechnicznej gruntu.

Zachęcamy do skorzystania właśnie z opisującej nas oferty - jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem.